მონაცემთა ბაზაში შესვლისათვის საჭიროა ნებისმიერ ბრაუზერში Browser ავკრიბოთ შემდეგი მისამართი:
127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/index.php
სადაც მომხმარებლის სახელი და პაროლია:
User: root Pass: root