პროგრამა რომლის საშუალებითაც ჩვენ შევძლებთ PHP-ში მუშაობას Open Server ეწოდება.

ეს არის ერთ-ერთი უფასო და საუკეთესო პროგრამა PHP-ში და მონაცემთა ბაზებთან სამუშაოდ.
PHP შექმნა დანიელმა პროგრამისტმა Rasmus Lerdorf - Расмус Лердорф